Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2008

Να'χαμε...

src="http://realtime.amazon.com/swf/wishlistwidget.swf"
allowScriptAccess="never"
quality='high'
bgcolor='#FFFFFF'
width="225"
height="265"
name="_po_wishlistwidget"
align=""
type="application/x-shockwave-flash"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
FlashVars="wishlist_id=22H0X24OLAI7Z&service_host=realtime.amazon.com" />
Δημοσίευση σχολίου