Σάββατο, 1 Μαρτίου 2008

Σκαρφαλώνει

Εδω και μία εβδομάδα έχει σταματήσει να θέλει να κάθεται στο καρεκλάκι του φαγητού. Αντί αυτού προτιμά να κάθεται σε καρέκλα όπως εμείς και να τρώει. Μάλλον θα πρέπει να της πάρουμε καρεκλάκι δικό της και τραπέζι να κάθεται εκεί.

These days Anna has been getting tired of sitting in a highchair, now that she can climb on and off chairs by herself.
We will think about buying a kid-size table and chair set, so she can feel like a grown-up at mealtimes (they're also great for art projects and snacks with friends). The other day we catched her climbing out of her crib — a frightening moment for me as a parent. We won't (I don't know if it is the right thing to do) be too quick to ditch the crib, though.
Δημοσίευση σχολίου